Hot news:

Studii

În Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul procesul de instruire este organizat în baza legislaţiei Republicii Moldova cu privire la educaţie, a regulamentelor şi dispoziţiilor Ministerului de profil desemnat de fondator, a Cartei Instituţiei Publice Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul și Codului de etică universitară și deontologie profesională al Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, a deciziilor Senatului, regulamentelor instituționale ale USC, ordinelor şi dispoziţiilor Rectorului, cu respectarea principiilor Procesului de la Bologna şi prevederilor Sistemului European de Credite Transferabile şi a Sistemului Naţional de Credite pentru Studii (ECTS/SNSC).

USC organizează programe de studii superioare pe trei cicluri:

a) ciclul I – studii superioare de licenţă (nivelul 6 ISCED);

b) ciclul II – studii superioare de master (nivelul 7 ISCED);

c) ciclul III – studii superioare de doctorat (nivelul 8 ISCED);

USC organizează și alte programe și servicii, precum:

a) programe de postdoctorat;

b) servicii de formare profesională continuă a adulţilor prin educație și învăţare pe tot parcursul vieții.

Studiile superioare de licenţă şi de master se organizează în următoarele forme de învăţământ:

a) cu frecvenţă;

b) cu frecvenţă redusă;

c) la distanţă.

Studiile superioare de doctorat se organizează în următoarele forme de învăţământ:

a) cu frecvenţă;

b) cu frecvenţă redusă.

Pe durata realizării programului de postdoctorat, postdoctorandul se poate încadra, prin cumul, în funcţia de cercetător ştiinţific în cadrul USC în conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniul muncii.