Hot news:

Strategia USC

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ A UNIVERSITĂŢII DE STAT ,,BOGDAN PETRICEICU HASDEU” DIN CAHUL PENTRU PERIOADA 2017-2021

STRATEGII SECTORIALE DE IMPLEMENTARE A PLANULUI STRATEGIC PENTRU PERIOADA 2017-2021

Dezvoltarea bibliotecii universitare

Dezvoltarea serviciilor pentru studenți și a relațiilor cu absolvenții

Dezvoltarea parteneriatului cu mediul socio-economic

Sporirea vizibilității universitare

Dezvoltarea și avansarea prestației cadrelor didactice

Dezvoltarea și consolidarea sistemului și a mecanismelor interne de asigurare a calității ofertei educaționale

Dezvoltarea sistemului de formare continuă şi asigurare a educaţiei pe parcursul vieții

Avansare instituțională și academică prin internaționalizare

Modernizarea procesului didactic și a asigurării lui metodice

Orientare spre cercetare științifică, dezvoltare şi inovare