Hot news:

Seria ȘTIINȚE ECONOMICE

Buletinul Ştiinţific al Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
ediţie semestrială seria
ȘTIINȚE ECONOMICE

Domeniul științific ȘTIINȚE ECONOMICE

COLEGIUL DE REDACŢIE 

Redactor-şef al seriei:

Prof.univ., dr.hab. Popa Andrei, Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul

Membri:
Prof.univ., dr.hab. Babii Leonid, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Prof.univ., dr.hab. Bulatova Elena, Universitatea de Stat din Mariupol, Ucraina
Prof.univ., dr.hab. Cobzari Ludmila, Academia de Studii Economice a Moldovei
Prof.univ., dr.hab. Crysanov Dmitro, Institutul de Economie și Prognozări al Academiei Naționale de Științe, Kiev, Ucraina
Prof.univ., dr.hab. Doga-Mărzac Mariana, Universitatea de Stat din Moldova
Prof.univ., dr.hab. Paladi Ion, Academia de Studii Economice a Moldovei
Prof.univ., dr.hab. Parmacli Dmitrii, Universitatea de Stat din Komrat
Prof.univ., dr.hab. Stratan Alexandru, Institutul Național de Cercetări Economice al Academie de Ştiințe a Moldovei
Prof.univ., dr. Şarpe Daniela-Ancuţa, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, România
Prof.univ., dr.hab. Ţîu Nicolae, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Conf.univ., dr. Bahchivandzhi Liudmila, Universitatea Agrară de Stat din Odesa, Ucraina
Conf.univ., dr. Bîrlea Svetlana, Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul
Conf.univ., dr. Balan Igor, Universitatea Liberă Internațională din Moldova
Conf.univ., dr. Miron Oxana, Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul
Conf.univ., dr. Todos Irina, Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul\

Instrucțiuni de tehnoredactare a articolelor științifice prezentate pentru publicare-ro;

Revista nu percepe taxe pentru depunerea și procesarea articolelor.

Requirements for the papers submitted for publication-eng;

The journal does not have article submission charges and article processing charges.

Требования к оформлению и подаче материала для публикации-ru.

Плата за публикацию и за редакционную обработку статей не взимается.

ARHIVA

2009-Buletinul Științific № 1 (1)

2009-Buletinul Științific № 2 (2)

2010-Buletinul Științific № 1 (3)

2010-Buletinul Științific № 2 (4)

2011-Buletinul Științific № 1 (5)

2011-Buletinul Științific № 2 (6)

2012-Buletinul Științific № 1 (7)

2012-Buletinul Științific № 2 (8)\r\n

2013-Buletinul Științific № 1 (9)\r\n

2013-Buletinul Științific № 2 (10)\r\n

2014-Buletinul Științific № 1 (11)

2014-Buletinul Științific № 2 (12)

2015-Buletinul Științific № 1 (13)

2015-Buletinul Științific № 2 (14)

2016-Buletinul Științific № 1 (15)

2016-Buletinul Științific № 2 (16)