Hot news:

Programe master

 

Nr.

Programul/ specializarea

Tip

Durata studiilor

Necesar de credite obţinute la Licenţă

1. Pedagogie şi tehnologii educaţionale interactive cercetare 2
2. Tehnologii informaţionale în instruire profesionalizare 2 180
3. Istorie: studii est-europene cercetare 2 180
4. Istorie: studii est-europene profesionalizare 2 180
5. Lingvistică, literatură, deontologie profesionalizare 2 180
6. Administraţia publică a colectivităţilor locale profesionalizare 2 180
7. Integrare europeană şi politica de vecinătate profesionalizare 2 180
8. Drept administrativ profesionalizare 1,5 240
9. Dreptul afacerilor profesionalizare 2 180
10. Ştiinţe penale profesionalizare 1,5 240
11. Antreprenoriat şi administrarea afacerilor profesionalizare 2 180
12. Gestiunea Financiar-Contabilă a Afacerii profesionalizare 2 180