Hot news:

Masterat

Studiile universitare de masterat sunt a doua treaptă a studiilor universitare, și care asigura aprofundarea în domeniul studiilor de licență sau într-un domeniu apropiat, dezvoltarea capacităților de cercetare științifică și constituie o bază pregătitoare obligatorie pentru studiile doctorale. Studiile de masterat sunt de două tipuri: masterat de cercetare și asterat profesional.

Conform procesului Bologna, treapta de masterat corespunde unui număr de 90 – 120 credite de studiu transferabile (ECTS, cu durata studiilor de 1 – 2 ani.

Universitatea „B. P. Hasdeu” din Cahul a primit autorizarea şi pentru următoarele programe de masterat-detalii programe masterat aici

În ciclul II de studii superioare de master se oferă:

a) programe de aprofundare, care asigură dezvoltarea competenţelor într-o specialitate din domeniul studiat la ciclul I;
b) programe interdisciplinare care asigură dezvoltarea unor competenţe transversale specifice în două sau mai multe domenii de formare profesională;
c) programe complementare, care suplimentează competenţele obţinute în cadrul studiilor superioare de licenţă, în vederea extinderii ariei de inserţie profesională în câmpul muncii.

Conform tipurilor de programe , orientarea studiilor superioare de master poate fi:

a) master științific, în scopul aprofundării într-un domeniu ştiinţific și care are ca finalitate producerea de cunoaștere științifică originală;

b) master de profesionalizare, în scopul formării/consolidării competenţelor profesionale întrun domeniu specializat și care poate constitui o bază pentru cariera profesională.

Mai multe detalii cu privire la organizarea şi desfăşurarea studiilor superioare de master  afli în prezentul Regulament