Hot news:

Managementul Calității

 Misiunea Serviciului (sceției) managementului calităţii învământului, ghidare și consultare în carieră este de a crea un Sistem de Management al Calităţii (SMC) bazat pe o politică, o structura organizatorică şi pe proceduri care să permită ţinerea sub control, evaluarea  şi îmbunătăţirea continuă a calităţii tuturor activităţilor de instruire în cadrul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul.

    Serviciul (sceția) managementul calităţii învământului, ghidare și consultare în carieră reprezintă o structură cu rol de coordonare şi execuţie, care sprijină Comisia pentru calitatea procesului de studii și parteneriate de formare profesională în realizarea managementului calităţii în USC, prin planificarea acțiunilor, organizarea echipelor de lucru pentru elaborarea documentelor, instruirea personalului privind asigurarea calității şi gestionarea documentelor SMC.

      Direcțiile principale de acțiune ale Serviciului (sceția) managementului calităţii învământului, ghidare și consultare în carieră sunt:

  • Conceperea şi implementarea unui sistem de Management al Calităţii care să conducă la îmbunătăţirea continuă a procesului didactic din universitate;
  • Acordă consultanţă de specialitate și ghidare în carieră;
  • Organizează programe de instruire şi alte acţiuni de diseminare a managementului calităţii în vederea dezvoltării culturii calităţii în universitate;
  • Elaborarea de proceduri de evaluare a cadrelor didactice;
  • Elaborarea de proceduri de evaluare de către studenţi a activităţilor (în special activităţilor didactice) din universitate;

Structura Sistemului de Management al calității din cadrul Universitatii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul

DECLARAȚIA RECTORULUI privind politica Universității de Stat „Bogdan Petruceicu Hasdeu” din Cahul în domeniul calității, în anul universitar de studii 2016-2017

Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului (secției) Managementul calității învățământului, ghidare și cansiliere în carieră

Manualul calității

Manualul de proceduri specifice și de sistem

ISCED-2013_domenii de educatie

ISCED-2013_calsificatorul DETALIAT al calificarilor

Procedură de asigurare a calității privind INIŢIEREA, APROBAREA, MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PERIODICA A PROGRAMELOR DE STUDII (CICLUL I, II, FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ)

Procedură de asigurare a calității privind mecanismul de funcționare a Juriilor (Comisiei de analiză)