Hot news:

Lista cursurilor

Specialitatea Limba și literatura română,– F/R, anul 2012-2016

Specialitatea Limba și Literatura română și engleză,-ZI. anul 2012-2016

Specialitatea Limba și Literatura engleză și franceză, anul 2012-2016

Specialitatea Limba și Literatura franceză și engleză, anul 2012-2016

Specialitatea Istorie şi Educaţie Civică, -ZI. anul 2012-2016

Specialitatea  INFORMATICĂ ȘI MATEMATICĂ, ANUL 2010-14

Specialitatea MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ,ANUL 2014-15

Specialitatea  INFORMATICĂ ŞI MATEMATICĂ,ANUL 2014-15

Cursuri Diana BÎCLEA-doctor în ştiinţe fizico- matematice

Cursuri Dumitru Bagrin-lector universitar

Cursuri Ilona Popovici-lector superior universitar

Cursuri Anastasia Mocanu-lector superior universitar

Specialitatea Psihopedagogie și pedagogie socială

Specialitatea Pedagogie și învățământ primar și preșcolar