Hot news:

Conferințe universitare

MATERIALELE CONFERINȚEI ŞTIINŢIFICO-PRACTICE NAȚIONALE „PROVOCĂRI ŞI OPORTUNITĂŢI ÎN EDUCAŢIE”,  26-27 martie 2018

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ „ROLUL ȘTIINȚEI ÎN REFORMAREA SISTEMULUI JURIDIC ȘI POLITICO–ADMINISTRATIV”, Ediția a IV din 14 DECEMBRIE 2018

CONFERINȚAŞTIINȚIFICO-PRACTICĂNAŢIONALĂ „INOVAȚIA: FACTOR AL DEZVOLTĂRII SOCIAL-ECONOMICE” din 20 DECEMBRIE 2018

Conferința-omagiu „Bogdan Petriceicu Hasdeu: Patrie, Onoare şi Ştiinţă” ediția 2018

„ROLUL ȘTIINȚEI ÎN REFORMAREA SISTEMULUI JURIDIC ȘI POLITICO–ADMINISTRATIV”, Ediția a III 14 DECEMBRIE 2017

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICO-PRACTICĂ INOVAȚIA: FACTOR AL DEZVOLTĂRII SOCIAL – ECONOMICE 22 DECEMBRIE 2017

Conferinţa ştiinţifico-practică- Inovația: factor al dezvoltării social – economice din 3 martie 2016

Conferinţa Ştiinţifico-Practică INOVAŢII PRIN INTERMEDIUL TIC ÎN ÎNVĂŢĂMÎNTUL UNIVERSITAR ŞI PREUNIVERSITAR DIN REPUBLICA MOLDOVA 19 decembrie 2014

Conferința științifică de totalizare a activității de cercetare 2013

Conferința științifică de totalizare a activității de cercetare 2012 vol I

Conferința științifică de totalizare a activității de cercetare 2012 vol II

Conferința științifică de totalizare a activității de cercetare 2011 vol I

Conferința științifică de totalizare a activității de cercetare 2011 vol II

Conferința științifică de totalizare a activității de cercetare 2010 vol I

Conferința științifică de totalizare a activității de cercetare 2010 vol II

Conferința științifică de totalizare a activității de cercetare 2009 vol I

Conferința științifică de totalizare a activității de cercetare 2009 vol II

Conferința științifică de totalizare a activității de cercetare 2008 vol I

Conferința științifică de totalizare a activității de cercetare 2008 vol II

Conferința științifică de totalizare a activității de cercetare 2007 vol I

Conferința științifică de totalizare a activității de cercetare 2007 vol II