Hot news:

Conducere

Rector

 prof. univ., dr. hab. Andrei POPA

Tel: + 373 299 2 24 81 Fax: + 373 299 2 47 52

e-mail: rectorat@usch.md

Prorector activitate didactică, calitate şi parteneriate de formare profesională

 conf.univ., dr. Irina TODOS

Tel: +373 299 2  47 24

e-mail: todosirina@gmail.com

Prorector activitate ştiinţifică, relaţii internaţionale și parteneriate de cercetare-dezvoltare

 conf.univ., dr. Sergiu CORNEA

Tel: +373 299 2 54 85

e-mail: prorectorusc@gmail.com

Prorector activitate educativă, relații sociale și administrativ-gospodărești

 Oleg DANILCEAC

Tel: +373 299 3 24 11

e-mail: danilceac@gmail.com

Prorector activitate financiară, relații de muncă și parteneriate economice

 Svetlana BARBALAT

Tel: +373 299 2 15 84

e-mail: barbalat@list.ru