Hot news:

C.D.S.I

CONSILIUL PENTRU DEZVOLTARE STRATEGICĂ INSTITUȚIONALĂ

Consiliul pentru dezvoltare strategică instituțională a Universități este organul de conducere duală, care întrunește reprezentanții comunității universitare, pe de o parte și reprezentanții Fondatorului, Ministerului Educației, Ministerului Finanțelor, precum și experți externi, pe de alta, cu scopul de a asigura realizarea exercitarea autonomiei universitare în condițiile responsabilității publice, stabilite de Codul Educației și prezenta Cartă.

CDSI USC are următoarele competențe și atribuții:

1) coordonează elaborarea Planului de dezvoltare strategică instituțională, care cuprinde viziunea, misiunea, strategii de dezvoltare a instituției de învățământ și acțiunile principale pentru o perioadă de cel puțin 5 ani și le prezintă Senatului pentru aprobare;

2) monitorizează, evaluează eficientizarea utilizării resurselor financiare și prezintă Senatului pentru aprobare proiectul bugetului USC;

3) aprobă contractul-tip de studii și cuantumul taxelor de studii;

4) asigură managementul instituțional privind drepturile de proprietate intelectuală și de transfer tehnologic;

5) ia decizii, cu avizul favorabil al Senatului, privind:

  • dezvoltarea și consolidarea patrimoniului instituției, cu cel puțin 2/3 din numărul voturilor membrilor;
  • inițierea și închiderea programelor de studii, cu cel puțin 2/3 din numărul voturilor membrilor;
  • metodologia de salarizare și stimulare a personalului;
  • activitățile de antreprenoriat, parteneriatele public-private și cooperarea cu mediul de afaceri:
  • angajarea în consorții și fuzionarea cu alte instituții de învățământ superior.

6) organizează și desfășoară alegerile pentru postul de rector în conformitate cu Regulamentul instituțional privind modul de alegere a rectorului.

Membrii CDSI USC poartă răspundere pentru deciziile luate, în conformitate cu legislația în vigoare. CDSI USC se întrunește cel puțin o data în trimestru sau ori de câte ori este necesar, la inițiativa președintelui sau a cel puțin 1/3 din numărul membrilor.Şedinţele CDSI USC, cu excepția cazurilor stabilite în prezenta Cartă, sunt deliberative, dacă la ele sunt prezenţi majoritatea de 2/3 din numărul membrilor săi. Deciziile CDI USC, cu excepția cazurilor stabilite în prezenta Cartă, se iau cu o majoritate simplă de voturi (50% +1 din numărul membrilor prezenți).

Activitatea CDSI USC este reglementată prin Regulamentul Consiliului pentru dezvoltare strategică instituțională, aprobat de Senatul USC.

Ordin cu privire la aprobarea componenţei Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituţională

HOTĂRÎRI

Hotărârea 21-1 din 03. 03. 2018

Hotărârea 21-2 din 03. 03. 2018

Hotărârea 21-3 din 03. 03. 2018

Hotărârea 21-4 din 03. 03. 2018

Hotărârea 21-5 din 03. 03. 2018

Hotărârea 20-2 din 15. 12. 2017

Hotărârea 19-1 din 08. 12. 2017

Hotărârea 19-2 din 08. 12. 2017

Hotărârea 18-1 din 17. 11. 2017

Hotărârea 17-1 din 15. 09. 2017

Hotărârea 17-2 din 15. 09. 2017

Hotărârea 17-3 din 15. 09. 2017

Hotărârea 16-1 din 02.06. 2017

Hotărârea 15-1 din 10.03. 2017

Hotărârea 15-2 din 10.03. 2017

Hotărârea 15-3 din 10.03. 2017

Hotărârea 14-1 din 23.12. 2016

Hotărârea 14-2 din 23.12. 2016

Hotărârea 14-3 din 23.12. 2016

Hotărârea 13-1 din 07.10. 2016

Hotărârea 13-2 din 07.10. 2016

Hotărârea 13-3 din 07.10. 2016

Hotărârea nr. 12/2 din 08.07.2016

Hotărârea nr.12/1 din 08 iulie 2016 

Hotărârea nr. 09/3 din 23 decembrie 2015 

Hotărârea nr.09/2 din 23 decembrie 2015 

Hotărârea nr.09/1 din 23 decembrie 2015 

Hotărârea nr. 08 din 18 august 2015

Hotărârea nr. 07 din 18 iunie 2015

Hotărârea nr. 06 din 02 iunie 2015

Hotărârea nr. 05 din 02 iunie 2015

Hotărârea nr. 04 din 02 iunie 2015

Hotărârea nr. 03 din 02 iunie 2015