Hot news:

Facultatea de Drept şi Administraţie Publică

Arhiva Teze 2018

Programul: Științe penale

Medierea şi împăcarea ca metode alternative de soluţionare a conflictelor în justiţie

Studii asupra intoxicaţiilor cu substanţe  exogene prin suicid

Prezumţia de nevinovăţie în jurisprudenta cedo si Republica Moldova

’’Aspecte privind urmărirea si tragerea la răspundere a minorilor”

Aspecte procesual -penale şi tactici criminalistice privind cercetarea infracţiunilor flagrante

Particularităţile investigării criminalistice a infracţiunilor de terorism

Aspecte teoretico-practice privind măsurile procesuale de constrîngere în dreptul procesual penal al Republicii Moldova

Particularităţile infractiunii de violentă în familie în Republica Moldova şi in alte state

Cercetarea La fata locului ca mijloc material de probă in procesul pelan din R.Moldova

Particularităţile liberării de răspundere penală

Tactica ascultării persoanelor în procesul penal

Regimul juridic al măsurilor speciale de investigaţii efectuate cu autorizarea procurorului

Răspunderea juridică a procurorului

Minorul – autor şi victimă a infracţiunii – din perspectiva noilor reglementări penale

Personalitatea infractorului recidivist

Arestul preventiv-masura procesuala de constrângere în procesul penal

Infracţiunea de abuz de putere sau abuz de serviciu in reglementarea legislaţiei penale a republicii moldova

Actualităţi şi abordări medico-legale în traumatismele de trafic rutier

Relatii neregulamentare dintre militari – infractiune militară în reglementarea legislaţiei Republicii Moldova

Aspecte teoretico-practice privind circumstanţele atenuante şiagra vante în legislaţia Republicii Moldova

Administraţie publică a colectivităților locale

Aspecte teoretice cu privire la controlul de legalitate a actelor administrative

Rolul companiei naționale de asigurări în medicină privind prestarea serviciilor medicale

Participarea cetățenilor în procesul administrativ a organelor administrației publice locale

Prestarea  serviciului public de alimentare cu apă în Municipiul Cahul

Controlul de legalitate a actelor administrative

Organizarea și funcționarea direcției regionale sud a poliției de frontieră

Problema cercetării metodelor de urbanizare al oraşului Cahul

 

Arhiva Teze 2017

Dreptul Afacerilor

Accesul  societaților comerciale la libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor in spațiul comunitar

Managementul relațiilor cu clienții în mediul afacerii

Efectele neexecutării contractelor în dreptul comerțului internațional

Caracteristica generală a întreprinderilor cu capital public. Probleme și soluții

Aspecte teoretice și practice privind elementele de identificare ale societăților comerciale. Probleme și soluții

Titlurile de valoare emise de societatea pe acțiuni

Contractul de asigurare în dreptul comercial. Analiza contractului de asigurare auto.

Contractele de reprezentare in comertul international

Contractul de comision

Programul: Științe penale

Definiție, Legislație, problemele expertizei medico-legale

Delincvența juvenilă

Atribuţiile procurorului în faza de urmărire penală

Încălcarea regulilor de protecție a muncii. Aspecte penale.

Infracțiunile săvîrșite prin sustragere în reglemenarea legislației penale a Republicii Moldova

Contrabanda-în reglementarea legislației penale a Republicii Moldova

Traficul de droguri

Metodica cercetării omorului

Aplicarea pedepsei penale în cazul acordului de recunoaștere a vinovaților

Nulitatea actelor procedurale în procesul penal

Instituția comisiilor rogatorii în contextul relațiilor bilaterale dintre state

Programul: Drept administrativ

Integrării europene a Republicii Moldova

Managementul relațiilor cu clienții în mediul afacerii

Efectele neexecutării contractelor în dreptul comerțului internațional

Caracteristica generală a întreprinderilor cu capital public. probleme și soluții

Aspecte teoretice și practice privind elementele de identificare ale societăților comerciale. probleme și soluții

Contractul de asigurare în dreptul comercial. analiza contractului de asigurare auto

Contractele de reprezentare in comertul international

Contractul de comision

 

Arhiva Teze 2016

Programul: Administraţie publică

Rolul Consiliului local ca Autoritate reprezentativă și deliberativă a colectivităților locale

Capacitatea administrativă a colectivității locale- Studiu de caz orașul Cahul

Cooperarea transfrontalieră a Republicii Moldova:\r\nObstacole și Perspective

Capacitatea administrativă a autorităților publice locale Studiul de caz : unitatea administrativ- teritorială Baurci -Moldoveni, raionul Cahul”

Gestionarea fenomenului migrației îm republica Moldova

Dezvoltarea furtunoasă a industriei

Instituția Asistentului Social în comunitate

Consideraţii general-metodologice privind sistemul Administrării Publice Locale în Republica Moldova şi România.

Consideraţii general-metodologice privind sistemul Administrării Publice Locale în Republica Moldova şi România.

Repere teoreticeprivind politica de personal în instituțiile administrației publice

Programul: Integrare europeană și politica de vecinătate

Fenomenul internaționalizării studiilor. Cazul Republicii Moldova

Evoluţiea relaţiilor şi raporturilor politice ale Republcii Moldova cu Uniunea Europeană”

Politica fiscală în Uniunea Europenă si Republica Moldova: Studiu comparativ

Securitatea Națională versus Securitatea Statului: Actori si instituții

Programul: Dreptul Afacerilor

Protecția consumatorului în Republica Moldova prin prisma reglementărilor Europene

Contractul internațional de transport auto de mărfuri

Contractul de leasing

Societatea pe Acțiuni-constituirea si funcționarea

Regimul juridic al Societății cu Răspundere Limitată

Contractul internațional de transport feroviar

Contractul de vînzare cumpărare comercial: Aspecte comparative

Arbitrajul comerțului internațional si particularitățile sale

Contractul internațional de transport aerian

Contractul de franchising

Administrarea societăților comerciale

Valorile mobiliare ale S.A

Efectele contractului de vânzare internațională de mărfuri

Intentarea procesului de insolvabilitate si aplicarea procedurii de lichidare a societății insolvabile

Arhiva Teze 2015

Programul: Administraţie publică

Rolul primarului în activitatea Administrației Publice Locale: studiu de caz

Autonomia locală în contextul dezvoltării democraţiei. Situaţia actuală în Republica Moldova

Aspecte conceptuale privind funcția publică și funcționarul public

Activitatea de relații publice și relații cu publicul în cadrul autorităților publice locale

Administrarea Finanțelor Publice Locale: Cazul orașului Cahul

Aspecte instituţionale şi administrative privind buna administrare. Cazul comunei Toceni, raionul Cantemir

Organizarea şi gestionarea serviciilor publice locale

Aspecte Socio-Juridice privind furnizarea serviciilor sociale în cadrul D.A.S.P.F Cahul

Controlul activității Administrației Publice Locale

Modernizarea Administrației Publice în perspectiva Integrării Europene

Programul: Integrare europeană și politica de vecinătate

Organizarea teritorială a puterii publice în Ţările Baltice

Specificul Sistemului Politico-Administrativ al Uniunii Europene

Armonizare şi convergenţă în domeniul securităţii alimentelor

Republica Moldova în contextul parteneriatului estic al Uniunii Europene

Republica Moldova în contextul Politicii Europene de Vecinătate

Modernizarea Administrației Publice Locale din Republica Moldova în procesul de Integrare Europeană